Detes s.r.o.

Rating a informácie o Detes s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Detes s.r.o. 9387 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 693597. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 19.9845% spoločností je horších ako Detes s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Detes s.r.o." href="http://detes.sk-rating.com/">
   <img src="http://detes.sk-rating.com/detes.png" width="150" height="25" alt="Rating Detes s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Detes s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia